Πληρωμές

Αποδεχόμαστε όλους τους σημαντικούς και δημοφιλείς τρόπους πληρωμής, συμπεριλαμβανομένων των Visa, Mastercard, AMEX, PAYPAL, Apple Pay και Google Pay. Η αντικαταβολή δεν είναι διαθέσιμη. Όλες οι συναλλαγές είναι ασφαλισμένες σύμφωνα με τα υψηλότερα πρότυπα που χρησιμοποιούνται από τον πάροχο πληρωμών μας